Oproep kandidaat monitoren Gezinssport Vlaanderen

Gezinssport Vlaanderen | Brussel | 10-01-2018 |


Gezinssport Vlaanderen, recreatieve multisportfederatie erkend en gesubsidieerd door Sport Vlaanderen, is sinds 1976 actief in de georganiseerde sportsector.
Sport en gezond bewegen zijn de twee grote pijlers waarrond we werken. Wij willen alle gezinnen en bij uitbreiding zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen een hand reiken in hun streven naar een actieve en gezonde levensstijl.

Voor de begeleiding van onze verschillende activiteiten, vakanties en evenementen, zetten we tal van vrijwilligers-sportmonitoren in.
Tijdens de schoolvakanties doen we beroep op meer dan 100 vrijwilligers voor de begeleiding van onze actieve groepsvakanties voor gezinnen, volwassenen en grootouders & kleinkinderen.
Doorheen het jaar organiseren we verschillende sportdagen in scholen en lokale afdelingen van de Gezinsbond waar we jonge vrijwilligers inzetten om praktijkervaring op te doen.

Om ons sportmonitoren-team te versterken zijn we jaarlijks op zoek naar nieuwe, jonge vrijwilligers.
Ben jij sportief, enthousiast en wil jij lid worden van ons monitoren-team?
Stel je dan snel kandidaat via onze website: https://www.gezinssportvlaanderen.be/vrijwilliger/stel-je-kandidaat