Maatschappelijk werker Oncologisch Psychosociaal Support Team, Campus Aalst (Vervanging)

Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis | Aalst | 12-03-2021 |


Wij zijn binnen het Oncologisch Psychosociaal Support Team op zoek naar een enthousiaste collega die aan de slag wil als sociaal verpleegkundige of maatschappelijk werker binnen het zorgdomein van de oncologie.

Verantwoordelijkheden en taken
- Als lid van het Oncologisch Psychosociaal Support Team bouw je een vertrouwensband op met oncologische patiënten en hun naasten, gaande van de curatieve tot de palliatieve fase.
- Je werkt nauw samen met artsen, verpleegkundig specialisten en consulenten, sociaal verpleegkundigen en maatschappelijk werkers, psychologen, hoofdverpleegkundigen en andere hulpverleners of disciplines in de oncologische zorg.
- Je biedt hulp bij de emotionele, sociale, financiële of administratieve gevolgen van ziekte of hospitalisatie.
- Je informeert en adviseert de patiënt (en diens familie) over de meest aangewezen opvangmogelijkheden, thuiszorgdienst en/of ondersteuning via mantelzorg. Je neemt hiervoor concrete stappen.
- Je informeert, adviseert en biedt hulp en begeleiding bij het regelen van allerlei administratieve zaken bvb. terugbetaling mutualiteit en ziekteverzekering, vervangingsinkomen en allerlei financiële tegemoetkomingen.
- Je geeft gezondheidsvoorlichting en opvoeding inzake de aandoening, ingreep en/of behandeling en mogelijke gevolgen.
- Je werkt in een multidisciplinair team, participeert actief aan vergaderingen en rapporteert aan verschillende disciplines betrokken bij het oncologisch proces.
- Je werkt mee aan de ontwikkeling en implementatie van psychosociale zorgpaden binnen het zorgprogramma oncologie.
- Je werkt actief mee aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe en lopende projecten betreffende de psychosociale dimensie binnen het zorgprogramma oncologie.
- Je zet je eigen deskundigheid optimaal in binnen het Oncologisch Psychosociaal Support Team.

Profiel
- Je hebt een Bachelor diploma sociaal verpleegkundige of maatschappelijk werker.
- Bij voorkeur heb je enige jaren professionele ervaring in een gelijkaardige functie in een sociale dienst.
- Je beschikt over elementaire kennis van het medisch oncologisch terrein en ervaring binnen de psychosociale oncologie en palliatieve zorg is een pluspunt.
- Je bent contactvaardig en kan je op een diplomatische en flexibele wijze aanpassen aan de vele diverse gesprekspartners (artsen, cliënten, verpleegkundigen).
- Je bent communicatief sterk en kan vlot samenwerken in een multidisciplinaire omgeving. Je kan op een deskundige en constructieve manier participeren bij de uitbouw van groepsprocessen.
- Je hebt een goede kennis van de meest courante office-software.
- Je kan je werk en taken zelfstandig organiseren en structureren. Je werkt efficiënt en planmatig.
- Je hebt oog voor de belangenbehartiging van patiënten en mogelijkheden voor een verdere optimalisering van de dienstverlening.
- Je volgt de nieuwe ontwikkelingen op en staat open om je steeds bij te scholen en je eigen deskundigheid te bevorderen.

Aanbod
Het betreft een voltijds vervangingscontract vanaf augustus.

Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met Pascal Vanmeenen, zorgzonemanager, op het nummer 053/72 48 75.

Benieuwd wat werken in ons ziekenhuis betekent? Het OLV Ziekenhuis biedt een attractief beloningspakket aan om de loyaliteit en prestaties van alle OLV-medewerkers te waarderen. We hebben zowel oog voor financiële elementen (vb. loon, extra legale voordelen, benefits,…) als niet-financiële elementen (vb. groeikansen, autonomie en verantwoordelijkheden,…).

Een gedetailleerd CV geeft ons meer informatie over uw relevante opleiding en ervaring, zodat wij beter kunnen inschatten of u voor een bepaalde vacature in aanmerking komt. Mogen wij u daarom vragen om uw CV op te laden, eventueel vergezeld van een motivatiebrief.