Office Manager

AFJ BV | Aalter | 23-06-2021 |


Functie (fulltime of 4/5):
- afhandelen van telefoon-, e-mailverkeer en post
- ontvangst van bezoekers
- uitwerken van brieven, memo’s, verslagen en rapporten
- notuleren van besprekingen en vergaderingen
- het administratief beheer van de agenda, dossiers en archief
- aangiftes BTW biztax, roerende voorheffing, … indienen via myminfin
- opstellen en registreren van volmachten
- formaliteiten ivm start-up ondernemingen en zelfstandigen : identificatieformulieren, overeenkomsten, KBO, BTW, publicaties in Staatsblad…
- de inkoop van kantoorartikelen en de administratie daarvan
- bijhouden database cliënteel CRM