Process engineer

voestalpine Sadef nv | Bruggesteenweg 200 - 8830 Gits | 14-03-2019 |


Je analyseert kritisch onze processen binnen productie, onderhoud, kwaliteit,… en zoekt hierbij naar optimalisaties. Je bereidt deze optimalisaties voor en overlegt met de betroffen partijen met de focus op efficiëntie. Nauwe samenwerking met afdelingen engineering, automatisatie, R&D, veiligheid,.... zijn een noodzaak. Je zorgt voor de nodige info, instructies en zo nodig visualisatie voor de operatoren.